Antidoping og hestesport

Det er ikke bare menneskelige utøver som bruker prestasjonsfremmende legemidler for å yte bedre i sin sport. Hester kan også yte bedre med hjelp av legemidler, men dette er ofte forbundet med svært stor helsefare. Dessverre finnes det alltid personer som ser seg blind på sjansen til å vinne store summer, og ikke bryr seg om konsekvensene.

Doping er noe ingen er tjent med og derfor samarbeider norsk travsport tett med antidoping Norge. Dette innebærer testing av hester og av ryttere. Det er både anmeldte og uanmeldte tester.

Prestasjonsfremmende legemidler

I likhet med menneskelige utøvere som skal løpe fort og/eller løpe langt, så kan man bruke legetime legemidler for å øke presentasjonene. Dette er i all hovedsak legemidler som brukes for å hjelpe syke eller skadede å bli raskere frisk.

Det kan være legemidler som øker lungenes kapasitet til å ta opp oksygen, som gjerne brukes for å hjelpe de har pusteproblemer. Man har også andre legemidler som skal fremme tilfriskning av vev ved å gi økt blodtilstrømning og mange andre legemidler.

Ulempen med denne type legemidler, som med de fleste legemidler, er at de har mange bivirkninger. Dette er bivirkninger som kan være ødeleggende for helsen, både på kort sikt og på lang sikt.

Dyr kan ikke si nei

Noe av det verste med doping i hestesporten og for så vidt i andre sportsgrener hvor dyr er involvert, er at dyrene ikke kan si nei. Det er ikke alltid at menneskelige sportsutøver er klar over at de blir dopet og klar over alle konsekvensene, men for dyr er det helt klart at de ikke kan ta et bevist valg.

Før man hadde gode rutiner for dette så var det flere hester som kollapset på banen, hester som kollapset etter løp og hester som fikk store helseproblemer etter avsluttet karriere.

Dette er det blitt mye mindre av etter hvert som antidoping arbeidet har gått sin gang. Dette gir også mer rettferdige løp ettersom det nå er kun trening og hestens naturlige evner som avgjør plasseringen.