Kontakt oss

Vårt mål er å kunne gi en god, forholdvis nøytral informasjon om travsporten og åpne for diskusjon rundt travsporten.

Travsporten har kommet langt fra den første tiden hvor dette var en spontan konkurranse mellom to som kjørte hest hjem fra kirken og begynte å konkurrere, til den store businessen det er nå.

En god travhest kan i dag selges for flere millioner og gi eieren svært høy profitt. Samtidig koster det mye å skulle oppfostre en god hest og få en god avlslinje. Så selv for stall eiere og hesteeiere er det et sjansespill å skulle engasjere seg i denne sporten.

Vi kan ikke hjelpe med dette, men målet vårt er å gi ren informasjon til alle og vi ønsker å invitere flere til å delta med artikler og annet skriftlig arbeid i denne forbindelse.

Kontakt skribent avdelingen

Ønsker du å komme på trykk, på nett, med din artikkel om travsport, så kan du kontakte oss på skribent@travsnakk.no. Dette er direkteadressen til vår redaktør som vurderer alle artikler før de publiseres på nettsiden.

Ditt navn vil selvsagt stå på artikkelen, men vi har per i dag få midler til å betale for artikler.

Husk å sende inn en oversikt over din kompetanse og bakgrunn i sporten så vi kan legge ved en artikkel CV.

Kontakte leder

Hvis du ønsker å ta kontakt med lederen så gjør du dette på leder@travsnakk.no. Lederen tar seg av markedsføringsspørsmål og spørsmål angående organiseringen. Lederen kan også henvise deg videre til rette person.

Generell kontakt

For generelle spørsmål og henvendelser, ta gjerne kontakt via kontakt@travsnakk.no. Vi har som mål å få besvart alle henvendelser i løpet av et par dager.

Idealister!

Foreløpig er det kun idealister som jobber med denne nettsiden. Så vi gir av vår egen tid og egne midler for å drive nettsiden. Derfor ber vi om forståelse for at det kan i perioder ta tid å få besvart alle henvendelsene.